Julkaisuja

Oppiainerajat ylittävä aineenopettajakoulutus

Oppiainerajat ylittävä aineenopettajakoulutus 

Toim. Tom Gullberg, Jussi Hanska, Matti Rautiainen ja Milja Saarnio

Oppiainerajat ylittävä oppiminen koulussa on ollut viimeisten kahden vuosikymmenen aikana koulutuskeskustelun ydintä. Tässä kirjassa tehdään katsaus siihen, kuinka ainerajat ylittävä oppiminen on osa aineenopettajakoulutusta Suomen eri yliopistoissa.


Ämnesövergripande undervisning och demokratifostran

Ämnesövergripande undervisning och demokratifostran – Idemo-hankkeen tuloksia 2018–2022

Ämnesövergripande pedagogik i det nya gymnasiets verksamhetskultur -hankkeen, jossa Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos vastasi lukioiden demokratiakasvatuksen kehittämisestä, loppuraportti on julkaistu. Se sisältää runsaan kattauksen konkreettisia demokratikasvatuksellisia kokeiluita sekä erilaisia näkökulmia niin demokratikasvatukseen kuin oppiainerajat ylittävään oppimiseen.