Hankkeet

Opettajankoulutuslaitoksen käynnissä olevat demokratiakasvatushankkeet (suluissa rahoittaja)

DERBY – luokanopettajakoulutuksen kotiryhmä, jossa painotetaan opintoja demokratian ja yhteiskuntasuhteen näkökulmasta, 2020–

Demokratiakasvatus historian opetuksessa, 2024–2026 (Opetushallitus)

Opettajankoulutuslaitoksen päättyneet demokratiakasvatushankkeet

DIOK Norden, 2022–2023 (Opetushallitus)

Tilannekuva ja seurannan instrumentit – demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus, osallistumisoikeudet ja yhdenvertaisuus kasvatuksen ja opetuksen kentällä
Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos vastaa yliopistollisen opettajankoulutuksen osuudesta, 2022–2023 (Valtioneuvosto)

Osallistuva opiskelija – Parempi demokratia, 2020–2023 (Jenny ja Antti Wihurin rahasto)

European Values for new generations – Living democracy in schools (Edu4Democracy), 2020–2023 (Euroopan komissio)

European Values for new generations – Living democracy in schools (Edu4Democracy), 2020–2023 (Euroopan komissio)

BiosphereVR, 2022 (Euroopan komissio)

Ämnesövergripande pedagogik i det nya gymnasiets verksamhetskultur (Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos vastaa lukioiden demokratiakasvatuksen kehittämisestä), 2018–2022 (OKM)

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus opettajankoulutuksessa, 2016–2017 (OKM)

Ihmisoikeudet haltuun!, 2017–2018 (Opetushallitus)

Euroopan neuvoston demokratiakulttuurin kompetenssit Suomessa, 2018 (Euroopan neuvosto)

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottihanke peruskouluille, 2022-2023 (Opetushallitus)

DIGIDEMO – Digitaalinen lukion laaja-alaisen osaamisen ja demokratiakulttuurin kehittämisen oppimisympäristö, Iitin kunta, 2020–2023 (OPH).