Uutisia

28.8.2017

Hyvän lähteillä -julkaisu on valmis

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatukseen liittyvä Hyvän lähteillä -teos ilmestyi kesällä. Löydät sen verkkoversiona täältä. Kirja avaa suomalaisen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen historiaa, lähtökohtia sekä keskeisiä teoreettisia käsitteitä. Lisäksi teoksessa on kuvauksia demokratia- ja ihmisoikeuskasvatukseen liittyvistä kokeiluista opettajankoulutuksessa.

********************************************************************************

22.6.2017

Demokratia on tietoa ja kokemusta Keskustelunavaus demokratiakasvatuksesta

Suomen Lontoon instituutin yhteiskunta- ja kulttuuriohjelman yksi tärkeimmistä tavoitteista on viedä eteenpäin keskustelua koulutuksen tasa-arvosta. Instituutti julkaisee nyt VTM Vilja Kamppilan laatiman keskustelunavauksen, jossa kartoitetaan demokratiakasvatuksen eroja ja yhtäläisyyksiä Suomessa ja Englannissa. Kamppila haastatteli syksyllä 2016 yhteensä yhdeksää koulutusalan asiantuntijaa molemmista maista, tarkoituksenaan kerätä eri näkökulmia erityisesti demokratiakasvatuksen haasteista, kehityksestä ja tulevaisuuden tarpeista.

Suomalaisen koulutuksen korkea laatu, huolellisesti ajan tarpeisiin vastaava opetussuunnitelma, koulutetut opettajat ja pyrkimys taata kaikille lapsille yhtäläiset mahdollisuudet oppia ovat luoneet perustan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan menestykselle. Demokraattinen yhteiskunta ei kehity itsestään, vaan tietoisten ponnistelujen ja resursoinnin tuloksena.

”Sekä suomalaisten että englantilaisten asiantuntijoiden haastatteluissa tuotiin vahvasti esiin, että koulujen yksi merkittävä tehtävä on opettaa oppilaille taitoja yhteisön jäsenenä toimimiseen, yhteisistä asioista päättämiseen, omien ajatusten argumentoimiseen ja rakentavan keskustelun käymiseen. Näitä taitoja tulisi priorisoida tulevaisuuden opetussuunnitelmissa”, sanoo Vilja Kamppila.

Keskustelunavauksessa korostetaan, että demokratiakasvatus on sekä tiedollista että kokemuksellista. Koulutuksen kautta saa tietoa yhteiskunnasta ja poliittisista järjestelmistä, mutta yhtä tärkeää olisi, että oppilaat saavat valmiuksia päätöksentekoon osallistumisesta ja vaikuttamisesta. Myös koulun ulkopuoliset harrastukset ovat kasvatuksellisia konteksteja, joissa opitaan vuorovaikutusta ja osallistumista.

Kamppilan keskustelupaperissa käydään läpi suomalaisen ja englantilaisen koulujärjestelmän eroja heikkouksineen ja vahvuuksineen. Molemmilla mailla on opittavaa toisiltaan.

”Suomen Lontoon instituutti haluaa omalta osaltaan kannustaa opetusalan kansainvälistä yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen jakamista. Oppilaiden kuuleminen, osallistuminen ja kokemusten jakaminen tulee olla osa tätä kansainvälistä vuorovaikutusta”, toteaa Johanna Sumuvuori, instituutin yhteiskunta- ja kulttuuriohjelman päällikkö.

Lataa keskustelunavaus sekä sen suomenkielinen tiivistelmä täältä:

Download Democracy_Education_Discussion_Paper.pdf
Lataa Suomenkielinen tiivistelmä Vilja Kamppilan raportista School.pdf

Lisätietoja:
Vilja Kamppila, vilja.kamppila@gmail.com, puh: 040 561 8331
Johanna Sumuvuori, johanna.sumuvuori@fininst.uk, puh: +44 77 4895 0741

Lähde: http://www.fininst.uk/fi/articles/1674-democracy-is-knowledge-and-experience-discussion-paper-on-democracy-education

Lisää

 

********************************************************************************

29.5.2017

Sivustolla on avattu nettinäyttely ”Tulevaisuuden demokratiatiloja”. Näyttely esittelee Jyväskylän yliopiston luokanopettajaopiskelijoiden ideoita koulujen demokratiakasvatuksen kehittämiseksi. Näyttelyyn pääsee ylävalikon ”Kokeilut” kautta tai klikkaamalla tästä.

 

********************************************************************************

23.1.2017

Tuure Tammi väittelee perjantaina 27.1.2017 kello 12 Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa aiheesta Poliittinen prosessi ja demokratiakokeilujen tartunnat koulun arjessa.

Vastaväittäjänä on lapsuuden tutkimuksen dosentti, akatemiatutkija Kirsi Pauliina Kallio, Tampereen yliopisto, ja kustoksena toimii professori Jukka Rantala.

tuure.tammi@helsinki.fi

http://blogs.helsinki.fi/agora-sje/events/tuure-tammen-vaitos-poliittinen-prosessi-ja-demokratiakokeilujen-tartunnat-koulun-arjessa/

 

********************************************************************************

22.1.2017

Mia Malama (ent. Matilainen) siirtyi asteittain 1.3.2016 lähtien Helsingin yliopistonlehtorin tehtävästä Unicefin asiantuntijaksi. Malaman työtehtävä Unicefilla kohdistuu ennen kaikkea Lapsen oikeuksiin ja koulumaailmaan. Hänen toimenkuvansa sisältää lapsenoikeusperustaisen koulumallin pilotointia Suomessa (taustalla Rights Respecting School) ja lasten oikeuksien edistämistä sekä yhteistyötä opettajankoulutuslaitosten kanssa. Tämän lisäksi Mia on mukana edistämässä Lapsen oikeuksien parempaa huomioimista opettajankoulutuksessa sekä toteuttamassa “Koulu maailmaa muuttamaan hanketta.”

 

Mian yhteystiedot: Mia.Malama@unicef.fi