Linkkejä ja lähteitä

Ihmisoikeudet ja ihmisoikeuskasvatus

  • Ihmisoikeuskeskus on lailla säädetty perus- ja ihmisoikeuksia edistävä viranomainen. Keskus toimii eduskunnan oikeusasiamiehen hallinnollisessa yhteydessä.
  • KEPA on globaalikasvatuksen kattojärjestö. Globaalikasvatuksen verkosto ylläpitää nettisivua: www.globaalikasvatus.fi
    • Globaalikasvatus kannustaa eri-ikäisiä ihmisiä ryhtymään aktiivisiksi maailmankansalaisiksi. Se pureutuu tietoihin, taitoihin ja asenteisiin. Globaalikasvatus lisää ymmärrystä siitä, miten jokainen meistä on kytköksissä maailmanlaajuisiin kysymyksiin ja miten omalla toiminnalla ja valinnoilla voi vaikuttaa globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseen
  • UNICEF työskentelee maailmanlaajuisesti tasa-arvoisemman, erityisesti lapsia ja heidän erityistarpeitaan paremmin huomioivan maailman puolesta.
    • UNICEFin Lapsen oikeuksia kunnioittavan koulumallin toteutusta Isossa-Britanniassa voi seurata osoitteessa: https://www.unicef.org.uk/rights-respecting-schools/
    • Suomessa järjestetään koulutuksia Lapsiystävällinen kunta -teemalla kouluille sekä ollaan pilotoimassa yllämainittua mallia.

 

Demokratia ja demokratiakasvatus