Hankkeet

Opettajankoulutuslaitoksen käynnissä olevat demokratiakasvatushankkeet (suluissa rahoittaja)

Ämnesövergripande pedagogik i det nya gymnasiets verksamhetskultur (Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos vastaa lukioiden demokratiakasvatuksen kehittämisestä), 2018–2021 (OKM)

European Values for new generations – Living democracy in schools (Edu4Democracy), 2020–2023 (Euroopan komissio)

DERBY – luokanopettajakoulutuksen kotiryhmä, jossa painotetaan opintoja demokratian ja yhteiskuntasuhteen näkökulmasta, 2020–

Opettajankoulutuslaitoksen päättyneet demokratiakasvatushankkeet

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus opettajankoulutuksessa, 2016–2017 (OKM)

Ihmisoikeudet haltuun!, 2017–2018 (Opetushallitus)

Euroopan neuvoston demokratiakulttuurin kompetenssit Suomessa, 2018 (Euroopan neuvosto)